Många drömmer nog om att kunna arbeta tillsammans med sin hund. Tänk dig att umgås med en av de som betyder mest för dig hela dagarna och samtidigt tjäna pengar. Forskning visar att sociala tjänstehundar som arbetar i exempelvis vård och skola berikar och främjar de människor som får träffa hundarna.

I dagens samhälle blir det allt vanligare att hunden används inom olika yrken. Generellt kan man kategorisera yrkeshundar i assistanshundarsociala tjänstehundar och tjänstehund.

Assistanshundar: Ledarhund, signalhund, servicehund

Social tjänstehund: Besökshund, läshund, terapihund, vårdhund

Tjänstehund: Patrullhund, räddningshund

De viktigaste egenskaperna är inte rasbundna utan det är hundens individuella egenskaper som bör avgöra om din hund bör bli någon form av tjänstehund. Genom att genomföra olika beteendeexperiment samt mentaltest får du reda på om din hund har vad som krävs för att få en yrkestitel.